บุคลากรครูแผนกประถม

Primary Team

โรงเรียนศิริวิทยา แผนกประถม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ทั้งด้านความรู้ กิจกรรม การฝึกปฏิบัติ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีบุคลากรที่รับผิดขอบการทำงานแบ่งออกเป็นระดับชั้นดังต่อไปนี้

นางสาวธัญวดี มงคลพันธ์ุ
ฝ่ายวิชาการประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1

 ครูประจำชั้น
ป.1/1

 ครูประจำชั้น
ป.1/2

 ครูประจำชั้น
ป.1/3

 ครูประจำชั้น
ป.1/4

 ครูประจำชั้น
ป.1/5

.

ประถมศึกษาปีที่ 2

 ครูประจำชั้น
ป.2/1

 ครูประจำชั้น
ป.2/2

 ครูประจำชั้น
ป.2/3

 ครูประจำชั้น
ป.2/4

 ครูประจำชั้น
ป.2/5

 ครูประจำชั้น
ป.2/6

ประถมศึกษาปีที่ 3

 ครูประจำชั้น
ป.3/1

 ครูประจำชั้น
ป.3/2

 ครูประจำชั้น
ป.3/3

 ครูประจำชั้น
ป.3/4

 ครูประจำชั้น
ป.3/5

 ครูประจำชั้น
ป.3/6

ประถมศึกษาปีที่ 4

 ครูประจำชั้น
ป.4/1

 ครูประจำชั้น
ป.4/2

 ครูประจำชั้น
ป.4/3

 ครูประจำชั้น
ป.4/4

 ครูประจำชั้น
ป.4/5

 ครูประจำชั้น
ป.4/6

ประถมศึกษาปีที่ 5

 ครูประจำชั้น
ป.5/1

 ครูประจำชั้น
ป.5/2

 ครูประจำชั้น
ป.5/3

 ครูประจำชั้น
ป.5/4

 ครูประจำชั้น
ป.5/5

 ครูประจำชั้น
ป.5/6

ประถมศึกษาปีที่ 6

 ครูประจำชั้น
ป.6/1

 ครูประจำชั้น
ป.6/2

 ครูประจำชั้น
ป.6/3

 ครูประจำชั้น
ป.6/4

 ครูประจำชั้น
ป.6/5

 ครูประจำชั้น
ป.6/6

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ
สุขศึกษา

ครูพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

ครูพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

ครูพิเศษ
การงานอาชีพ

ครูพิเศษ
งานเกษตร

ครูพิเศษ
คอมพิวเตอร์

ครูพิเศษ
การงานอาชีพ

ครูพิเศษ
การงานอาชีพ

ครูพิเศษ
สุขศึกษา

ครูพิเศษ
พลศึกษา

ครูพิเศษ
สุขศึกษา

ครูพิเศษ
พลศึกษา

ครูพิเศษ
ว่ายน้ำ

ครูพิเศษ
ว่ายน้ำ

ครูพิเศษ
วิทยาศาสตร์

ครูพิเศษ
วิทยาศาสตร์

ครูพิเศษ
สังคมศึกษา

ครูพิเศษ
นาฏศิลป์

ครูพิเศษ
นาฏศิลป์

ครูพิเศษ
ศิลปะ

ครูพิเศษ
ศิลปะ

ครูพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

ครูพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

ครูพิเศษ
คอมพิวเตอร์

ครูพิเศษ
ดนตรี

ครูพิเศษ
คอมพิวเตอร์

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

บุคลากรทางการศึกษา

 ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

ครูพิเศษ IEP

ธุรการ

ธุรการ

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official
Made with Pingendo Free  Pingendo logo