บุคลากรครูแผนกอนุบาล

Kindergarten Team

โรงเรียนศิริวิทยา แผนกอนุบาล มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ทั้งด้านความรู้ กิจกรรม การฝึกปฏิบัติ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีบุคลากรที่รับผิดขอบการทำงานแบ่งออกเป็นระดับชั้นดังต่อไปนี้

นาย
ฝ่ายวิชาการ

อนุบาล 1

 ครูประจำชั้น
อ.1/1

 ครูพี่เลี้ยง
อ.1/1

 ครูประจำชั้น
อ.1/2

 ครูพี่เลี้ยง
อ.1/2

 ครูประจำชั้น
อ.1/3

 ครูพี่เลี้ยง
อ.1/3

 ครูประจำชั้น
อ.1/4

 ครูพี่เลี้ยง
อ.1/4

 ครูประจำชั้น
อ.1/5

 ครูพี่เลี้ยง
อ.1/5

.

.

อนุบาล 2

 ครูประจำชั้น
อ.2/1

 ครูพี่เลี้ยง
อ.2/1

 ครูประจำชั้น
อ.2/2

 ครูพี่เลี้ยง
อ.2/2

 ครูประจำชั้น
อ.2/3

 ครูพี่เลี้ยง
อ.2/3

 ครูประจำชั้น
อ.2/4

 ครูพี่เลี้ยง
อ.2/4

 ครูประจำชั้น
อ.2/5

 ครูพี่เลี้ยง
อ.2/5

.

.

อนุบาล 3

 ครูประจำชั้น
อ.3/1

 ครูพี่เลี้ยง
อ.3/1

 ครูประจำชั้น
อ.3/2

 ครูพี่เลี้ยง
อ.3/2

 ครูประจำชั้น
อ.3/3

 ครูพี่เลี้ยง
อ.3/3

 ครูประจำชั้น
อ.3/4

 ครูพี่เลี้ยง
อ.3/4

 ครูประจำชั้น
อ.3/5

 ครูพี่เลี้ยง
อ.3/5

 ครูประจำชั้น
อ.3/6

 ครูพี่เลี้ยง
อ.3/6

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

บุคลากรทางการศึกษา

 ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official
Made with Pingendo Free  Pingendo logo