ทำเนียบผู้บริหาร

The Executives of Siriwitthaya School

เรือโทโชติ แทนศิริ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

นางวิจิตรา แทนศิริ
ผู้รับใบอนุญาต

นางชุติมา แทนศิริ
ผู้จัดการ

นายชวลิต แทนศิริ
ผู้จัดการ

นายวิทวัส แทนศิริ 
ผู้อำนวยการ

นายกิตติพล แทนศิริ 
รองผู้อำนวยการ

นายธิติ แทนศิริ 
รองผู้อำนวยการ

ดร.ธีระ แทนศิริ 
ที่ปรึกษา

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official