คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

นางวิจิตรา แทนศิริ
ผู้รับใบอนุญาต

นางชุติมา แทนศิริ
ผู้จัดการ

นายชวลิต แทนศิริ
ผู้จัดการ

นายวิทวัส แทนศิริ 
ผู้อำนวยการ

นายกิตติพล แทนศิริ 
รองผู้อำนวยการ

นายธิติ แทนศิริ 
รองผู้อำนวยการ

ดร.ธีระ แทนศิริ 
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ
ศึกษานิเทศน์

คณะกรรมการ
ตัวแทนครู

คณะกรรมการ
ตัวแทนครู

คณะกรรมการ
ตัวแทนผู้ปกครอง

คณะกรรมการ
ตัวแทนผู้ปกครอง

คณะกรรมการ
ตัวแทนนักเรียน

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official
Made with Pingendo Free  Pingendo logo