ผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับชั้นที่เปิดสอน

หลักสูตรแนะนำ

กิจกรรม รอบรั้วเทา-แดง

ตารางกิจกรรมประจำเดือน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมประจำเดือน

ตลอดปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้จัดแผนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยกิจกรรมต่าง ๆ มีทั้งกิจกรรมหลักที่อยู่ในแผนการดำเนินการ และกิจกรรมย่อยที่อยู่นอกแผนการดำเนินการหลาย ๆ กิจกรรม นักเรียนจะได้ร่วมเรียนรู้ผ่านตัวกิจกรรม และเกิดทักษะต่าง ๆ มากมาย 

กิจกรรมรับน้องใหม่ อ. 1 (2566)

ชมภาพกิจกรรม

อำลา ป.6 ม.3

ชมภาพกิจกรรม

ปัจฉิม ป.6 และ ม.3

ชมภาพกิจกรรม

มอบใบประกาศ ม.3

ชมภาพกิจกรรม

แฟนพันธ์แท้ ศ.ว.

ชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ห้องประกอบการ

SW-Update

SW-Channel

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official