.......................................................................................
กำหนดการ
  • เปิดรับสมัคร วันที่ 1 พ.ย.66
  • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 พ.ย.66
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 10 พ.ย.66
  • ประชุมครูผู้ประสานงานโรงเรียนที่แข่งขัน วันที่ 13 พ.ย.66
  • ส่งคลิป VDO ท่องอาขยานทำนองเสนาะ 15-20 พ.ย.66
  • แข่งขันคัดลายมือและเรียงร้อยถ้อยความ วันที่ 25 พ.ย.66
  • ตัดสิน VDO ท่องอาขยานทำนองเสนาะ วันที่ 25 พ.ย.66
  • ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 28 พ.ย.66
ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันปฏิทินการแข่งขันเอกสารขอเปลี่ยนตัวรายการคัดลายมือภาษาไทย ตรวจสอบรายชื่อข้อควรปฏิบัติแบบอักษรแบบฟอร์มกระดาษรายการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ตรวจสอบรายชื่อข้อควรปฏิบัติส่งงานท่องอาขยาน ป.1-3 ลำดับที่ 1-18 ส่งงานท่องอาขยาน ป.1-3 ลำดับที่ 19-36ส่งงานท่องอาขยาน ป.4-6 ลำดับที่ 1-20ส่งงานท่องอาขยาน ป.4-6 ลำดับที่ 21-40ส่งงานท่องอาขยาน ม.1-3 ลำดับที่ 1-10ส่งงานท่องอาขยาน ม.1-3 ลำดับที่ 11-19รายการเขียนเรื่องจากภาพ ตรวจสอบรายชื่อข้อควรปฏิบัติแบบฟอร์มกระดาษรายการเขียนเรียงความ ตรวจสอบรายชื่อข้อควรปฏิบัติแบบฟอร์มกระดาษผลการแข่งขัน
.......................................................................................
ติดต่อประสานงาน
.......................................................................................

คัดลายมือ

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

เรียงร้อยถ้อยความ

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official